УСЛУГИ

Основни дейности на предприятието01.

производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни, регулиращи станции и уреди за дистанционно отчитане на разход на газ

02.

доставка, монтаж и обслужване на одориращи станции

03.

годишен абонамент за поддържане и обслужавне на газови инсталации, ГРП и ГРЗП и представянето им пред органите на ДТН за годишен преглед


04.

обследване, изпитване и технически преглед на стоманени линейни газопроводи и новоизградени газови инсталации

05.

управление на проекти за стоманени линейни газопроводи

06.

техническа подръжка, проверка и доставка на резервни части за разходомери и регулатори на природен газ

07.

при изграждането на обектите дружеството прилага модерни технологии и апаратура за заваряване, сертифициран персонал (правоспособни заваръчни инженери и заварчици) от T?V Rheinland Group на стоманени линейни газопроводи

08.

влаганите материали и оборудване се доставят от водещи фирми отговарящи на изискванията на българските и европейски стандарти

09.

дружеството разполага с необходимата механизация и автотранспорт (центратори, тръбополагащи машини, бордови автомобили, фургони, eлектроагрегати и централи, заваръчни агрегати, компресори и др)

10.

изграждане на пасивна химична защита на стоманени тръбопроводи

11.

системи за електрохимична защита на стоманени тръбопроводи

12.

мълниезащитна и заземителна инсталации на съоръжения и открити газопроводи

13.

проектиране на реконструкция, модернизация на вътрешна газификация на обекти

14.

доставка, монтаж и пуск на газови горивни уредби, газорегулиращи и газозамерващи инсталации и газообезопасителни инсталации на обекти

15.

сервизно обслужване на газови инсталации, котли и повдигателни съоръжения от промишлеността и комунално-битовия сектор

16.

изграждане на нови парови централи на всички видове гориво

17.

ремонтно-възстановителни работи по нагревни повърхности, работещи под налягане

18.

изработка на нагревни повърхности, работещи под налягане

19.

режимно-технологични настройки на горивния процес

20.

КИП и А, електрооборудване и автоматика на съоръжения и инсталации

FaLang translation system by Faboba