ПРОЕКТИ

Нашата работа говори за нас01.

Реконструкция на содорегенерационен котел (90 т/ч, 42 атм, 440°C)

по проект на “ANDRITZ” в “Свилоцел” АД


02.

Котел водогреен КВДБ-2MW с гориво дървесни брикети и температура на горещата вода 105°C

на МБАЛ “Димитър Павлович” ЕООД в гр. “Свищов”


03.

Проектиране, изработка, монтаж и пуск на котел ИК-15-45/280 технологична позиция В-810

в цех “Пропилен” на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД04.

Изработка на топлообменници за “Лукойл Нефтохим Бургас” АД05.

Проектиране, изработка, монтаж и пуск на котел-утилизатор към пещ 900F-1

в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД


06.

Проектиране, изработка, монтаж и пуск на утилизация

на изходящи димни газове на 4 броя котли КМ-12 в “Топлофикация - Ямбол” ЕАД07.

Изработка, монтаж и пуск на въздухоподгревател с топлинни тръби за 4 котлоагрегата тип ПК 38-4 (240 т/час, 130 атм, 545°C)

в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД


08.

Изработка на нагревни повърхности

по проект на STEIN ENRGIE C.I. – France за обект Balcas – Scotland


09.

Изработка на серпентини за КПП и ШПП за котел тип ПК 38-4 (240 т/час, 130 атм, 545°C)

в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД


10.

Изработка на серпентини за ремонт на парен котел (1,6 т/час, 13 атм, 194°C11.

Изработка на тръбни изометрии на паропроводи за турбинна зала 2 х 380 MW

по проект на ALSTOM за AES – “ТЕЦ Марица изток 1”12.

Проектиране, изграждане, пуск и наладка на аварийна парова централа 24 т/час

в “Енел Марица изток 3” АД


13.

Проектиране, изграждане, пуск и наладка на парова централа 36 т/час

в “Бургаски захарен завод” ЕАД


14.

Проектиране, изграждане, пуск и наладка на парова централа 6,5 т/час в “Екопласт” АД

Газификация над 600 обекта в промишления и комуналния сектори на територията на страната


15.

Проектиране на газификация и автоматизация на тунелна пещ, монтаж, пуск и наладка

в “Бъдеще-Бутово” ДАД


16.

Преустройство на площадкова газопроводна мрежа, ГЗП и ГРИ и газификация на пещи № 4 и № 5

в “ТИТАН Златна Панега цимент” АД


17.

Проектиране, изграждане, пуск и наладка на когенерационен модул

в МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович ” АД – гр. Стара Загора


18.

ГРЗТ - 600 nm3/h; 200 / 0,1 bar19.

Проектиране, монтаж, пуск и наладка на котел на дървесни пелети

в МБАЛ “Иван Скендеров ” ЕООД – гр. Гоце Делчев


20.

Mонтаж на котел за изгаряне на слама SURI 15x16 BIO в Румъния, гр. Калафат

на площадката на завод “Roquette” SA


21.

Проектиране, изработка, монтаж, пуск и наладка на нов ЕКО на содорегенерационен котел

в “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски


22.

Проектиране, доставка и изграждане на инсталация за изгаряне на слама

с производителност 18 тона пара/час във “Вин. С. Индустрийс” ООД, с. Церковски


23.

Газификация на технологична пещ

в “Центромет” АД, гр. Враца


FaLang translation system by Faboba