В процес на изпълнение са машинно-монтажни работи на котел за изгаряне на слама SURI 15x16 BIO

на площадката на завод “RoquetteSA в Р Румъния, гр. Калафат


Kalafat_02_1.jpg Kalafat_03.jpg Kalafat_05.jpg Kalafat_06.jpg 
Назад

 

Prom-Energo.Bg ©
изработкаBarbun.com