Завърши изграждането на "Аварийна парова централа с производителност 24 т пара/час" в "Енел Марица-изток" 3 АД.


Назад

 

Prom-Energo.Bg ©
изработкаBarbun.com