Референции
Считаме че Промишлена Енергетика АД гр.Ямбол е един надежден
контрагент на който "Юнион Миниер Пирдоп Мед" АД може да разчита в ...продължение
     Девизът на Промишлена
Енергетика АД гр. Ямбол е:
"Доволния Клиент успех"
"Промишлена енергетика" АД е с предмет на дейност производствена и инженери-нгова дейност в страната и ...продължи
- Структура,
- Основни направления
- Партньори в страната .
- Партньори в чужбина.
- Абонаментно обслужване .
- Утилизация и газификация
Счетоводни баланси на дружеството по години
В отчети ще намерите счетоводните баланси на Промишлена Енергетика АД гр. Ямбол съгласно закона за дружествата
Ремонт на енергийни котли и газификация
Дружеството има сериозни традиции в производството и ремонта на елементи, работещи под налягане в енергетиката.

TUV Nord Cert GmbH сертификат № 78 100 6405, Сертификат от Българска Служба за Акредитация, Разрешение от Държавна агенция по Метрология и Технически надзор
През 2004 година дружеството премина успешно и сертификационен одит по внедряването на система за управление на качеството
През 2007 година успешно премина и сертификационен одит за управление на здравословни и безопасни условия на труд
               
Prom-Energo.Bg ©
изработка Barbun.com